Aufbewahrungsort Bamberg, Staatsbibl., R.B. Msc. 119h
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Fridolin Dreßler, Katalog der Handschriften der Staatsbibliothek Bamberg, Bd. 4,1: Erwerbungen seit 1912, Wiesbaden 1966, S. 40f. [online]
Archivbeschreibung ---
  Juli 2006