Aufbewahrungsort Paris, Bibl. Nationale, Ms. allem. 92
Codex 80 Blätter
Beschreibstoff Papier
Inhalt Johannes Kimpel: 'Kimpelsche Chronik'
Blattgröße 300 x 190 mm
Entstehungszeit 16. Jh. (Huet S. 50)
Literatur
(Hinweis)
  • Gédéon Huet, Catalogue des manuscrits allemands de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, S. 50. [online]
  • Peter Johanek, Kimpel, Johannes, in: 2VL 4 (1983), Sp. 1146f.
Archivbeschreibung Walther Dolch (1906) 3 Bll.
  Mai 2009