Jindrich Marek, Renáta Modráková, Zlomky rukopisu v Národní knihovne Ceské republiky, Praha 2006. Národní Knihovna CR, 167 S. mit Abb., ISBN 80-7050-499-4

Bezug über: Národní knihovna CR Oddelení odbytu Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 10 tel.: 281 013 230 e-mail: mirosovsky.ivo@cdh.nkp.cz