Forschungsliteratur

zu deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters

Andrew Honey, Bodleian Library, MS. Don. e. 250. The Binding, in: Oxford German Studies 46 (2017), S. 154-161.

Zu folgenden Einträgen:

  1. Oxford, Bodleian Libr., MS Don. e. 250