Handschriftenkataloge und -verzeichnisse

Im Aufbau

Krakau, Biblioteka Jagiellońska

 • Anna Kozłowska u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 10: Numeros continens inde a 1431 usque ad 1500, Kraków 2012.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 11001-11434, Archiwum Domowe Pawlikowskich, Część I / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 11001-11434, Archivum Domus Pawlikowscianae, Pars I, Kraków 2008.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 9: Numeros continens inde a 1354 usque ad 1430, Kraków 2008.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 8: Numeros continens inde a 1271 usque ad 1353, Kraków 2004.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 10001-11000, Część II: Nr 10501-11000 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 10001-11000, Pars II: Codices 10501-11000, Kraków 2002.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 7: Numeros continens inde a 1191 usque ad 1270, Wrocław 2000.
 • Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Indices voluminum I-V, Wrocław 1997.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 10001-11000, Część I: Nr 10001-10500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 10001-11000, Pars I: Codices 10001-10500, Kraków 1997.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 6: Numeros continens inde a 772 usque ad 1190, Wrocław 1996.
 • Maria Kowalczyk u.a, Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 5: Numeros continens inde a 668 usque ad 771, Wrocław 1993.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 4: Numeros continens inde a 564 usque ad 667, Wrocław 1988.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 9001-10000, Część III: Nr 9801-10000 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 9001-10000, Pars III: Codices 9801-10000, Kraków 1986.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 3: Numeros continens inde a 445 usque ad 563, Wrocław 1984.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 9001-10000, Część II: Nr 9501-9800 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 9001-10000, Pars II: Codices 9501-9800, Kraków 1982.
 • Maria Kowalczyk u.a., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 2: Numeros continens inde a 332 usque ad 444, Wrocław 1982.
 • Zofia Włodek, Jerzy Zathey, Marian Zwiercan, Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Bd. 1: Numeros continens inde ab 8 usque ad 331, Wrocław 1980.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 9001-10000, Część I: Nr 9001-9500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 9001-10000, Pars I: Codices 9001-9500, Kraków 1977.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 8001-9000, Indeks / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 8001-9000, Index, Kraków 1974.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 8001-9000, Część II: Nr 8501-9000 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 8001-9000, Pars II: Codices 8501-9000, Kraków 1972.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 8001-9000, Część I: Nr 8001-8500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 8001-9000, Pars I: Codices 8001-8500, Kraków 1971.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 7001-8000, Indeks / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 7001-8000, Index, Kraków 1968.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 7001-8000, Część III: Nr 7801-8000 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 7001-8000, Pars III: Codices 7801-8000, Kraków 1967.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 7001-8000, Część I: Nr 7001-7500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 7001-8000, Pars I: Codices 7001-7500, Kraków 1966.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 7001-8000, Część II: Nr 7501-7500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 7001-8000, Pars II: Codices 7501-7500, Kraków 1966.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 6001-7000, Część II: Nr 6501-7000 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 6001-7000, Pars II: Codices 6501-7000, Kraków 1963.
 • Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr 6001-7000, Część I: Nr 6001-6500 / Inventarium Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Jagiellonicae, Codices 6001-7000, Pars I: Codices 6001-6500, Kraków 1962.
 • Władysław Wisłocki, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teil 2: Rękopisy 1876-4176. Index, Kraków 1877-1881. [online]
 • Władysław Wisłocki, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teil 1: Wstęp. Rękopisy 1-1875, Kraków 1877-1881. [online]