Handschriftenkataloge und -verzeichnisse

Im Aufbau

Brünn / Brno, Landesarchiv

  • Irena Zachová / Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně (Studie o rukopisech. Monographia XIV), Praha 2010.
  • Wilhelm Schram, Katalog der Handschriften des Franzens-Museums in Brünn, Brünn 1890.