Handschriftenkataloge und -verzeichnisse

Im Aufbau

Leiden, Universitätsbibliothek

  • Universiteit Leiden, Digital Sources. [online]
  • Irene Stahl, Die Handschriften der Klosterbibliothek Frenswegen, Wiesbaden 1994.
  • Petrus C. Boeren, Catalogue des manuscrits des collections d'Ablaing et Meijers (Bibliotheca Universitatis Leidensis codices manuscripti 12), Leiden 1970.
  • Gerard Isaac Lieftinck, Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur (Bibliotheca universitatis Leidensis, Codices manuscripti V) pars I, Lugduni Batavorum 1948. [online]
  • Catalogus compendarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, Pars IV: Codices manuscripti ex collectionibus societatum in usum eruditorum in Bibliotheca depositis, Lugduni-Batavorum 1937. [online]
  • H. C. Rogge, Handschriften, met Supplement bewerkt door S. G. De Vries, in: Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Eerste Deel, Erste Afdeeling, Leiden 1887, S. 1-86. [online]