Handschriftenkataloge und -verzeichnisse

Im Aufbau

Linköping, Stifts- och Landsbiblioteket

  • Allan Ranius, Handskriftssamlingen vid Linköpings stiftsbibliotek. Katalog Del 1, Linköping 1993.