Aufbewahrungsort Paris, Bibl. Nationale, Ms. allem. 107
Codex 88 Blätter
Beschreibstoff Papier
Blattgröße 275 x 190 mm
Entstehungszeit 15. Jh. (Huet S. 54)
Abbildung SW-Abbildung des Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Gédéon Huet, Catalogue des manuscrits allemands de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, S. 54. [online]
Archivbeschreibung Paul Wüst (1905) 6 Bll.
  Juni 2019