Aufbewahrungsort Brüssel, Königl. Bibl., ms. 19572
Fragment 1 Doppelblatt
Beschreibstoff Pergament
Inhalt 'Vanden levene ons heren' (W)
Blattgröße <170-175 x ca. 115> mm
Schriftraum ca. <135> x 77 mm
Spaltenzahl 1
Zeilenzahl <27>
Versgestaltung Verse abgesetzt
Entstehungszeit 1360-1370 (Beuken II, S. 32; Jongen/Voorwinden S. 262); ca. 1300 (Kienhorst II, S. 65)
Schreibsprache westfläm. (vgl. Kienhorst II, S. 67f.)
Abbildung Kienhorst I, S. 216 (Abb. 18) [= Bl. 1v]
Literatur
  • Jan Frans Willems, Fragmenten van een oud bybelsch gedicht, in: Belgisch Museum voor de nederduitsche Taal- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands  4 (1840), S. 264-267 (mit Abdruck; falsche Abfolge der Blätter). [online]
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel I: De teksten (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60A), Zwolle 1968, S. 6 (Nr. 7), S. 51-54, 60-62 (Abdruck).
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel II (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60B), Zwolle 1968, S. 32, 52f.
  • Ludo Jongen / Norbert Voorwinden (Hg.), Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar (Middelnederlandse tekstedities 8), Hilversum 2001, S. 262.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, S. 216 (Abb. 18).
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 65-71 (mit Abdruck) (N9).
Archivbeschreibung ---
  Mitteilungen von Sine Nomine
April 2012