Aufbewahrungsort Brüssel, Stadtarchiv, ms. 1645
Fragment 1 Doppelblatt
Beschreibstoff Pergament
Inhalt 'Karel ende Elegast' (Br)
Blattgröße [176 x 79] mm
Schriftraum <154-157 x ca. 75> mm
Spaltenzahl 1
Zeilenzahl [33]
Versgestaltung Verse abgesetzt
Entstehungszeit 1. Hälfte 15. Jh. (Kienhorst [2005] Bd. II, S. 100), 14./15. Jh. (Klein S. 16)
Abbildung
  • Kienhorst [1988] Deel 2, S. 59 (Abb. 59) [= Bl. 1v/2r]
  • Kienhorst [2005] Bd. I, S. 224 (Abb. 26) [= Bl. 2v/1r]
Literatur
(Hinweis)
  • Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, Deel 1+2 (Deventer Studiën 9), Deventer 1988, Deel 1 S. 85f. (H43), Deel 2 S. 59 (Abb. 59).
  • Jan Willem Klein, 'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk'. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (1995), S. 1-23, hier S. 16 (Nr. 129).
  • Bernd Bastert, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg (Hg.), 'Karel ende Elegast' und 'Karl und Ellegast', hg. und übersetzt (Bibliothek mittelniederländischer Literatur 1), Münster 2005, S. 207.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, S. 224 (Abb. 26).
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 100-102 (N15).
Archivbeschreibung ---
  Mitteilungen von Gisela Kornrumpf
Oktober 2019