Aufbewahrungsort Brüssel, Königl. Bibl., ms. 19551
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Maria Meertens, De Godsvrucht in de Nederlanden. Naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw, Teil VI: Beschrijvende catalogus der handschriften (Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen), o.O. [Brüssel/Antwerpen] 1934, S. 107-110 (Nr. 23).
  • Stephanus Axters, De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften, in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag, 1366-1966. Gesammelt und hg. von Ephrem M. Filthaut, Köln 1966, S. 343-396, hier S. 346.
  • Johan B. Oosterman, De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450), Deel 1: Studie, Deel 2: Repertorium (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen XII), Amsterdam 1995, Deel 2, S. 331 (Nr. 30, zur Hs.), 439 (Handschriftenregister).
Archivbeschreibung ---
  Mitteilungen von Gisela Kornrumpf
April 2014