Handschriftencensus

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz Philipps-Universität Marburg

Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters

de | en

Handschriftenkataloge und -verzeichnisse

Den Haag / 's-Gravenhage, Königl. Bibl.

  • Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek, Voorlopige uitgave, deel 1 (kastnummers 66-70), 's-Gravenhage 1988.
  • J. P. J. Brandhorst und K. H. Broekhuijsen-Kruijer, De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index, 's-Gravenhage 1985.
  • D[irk] J[ohannes] H[endrik] ter Horst, Catalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage 1938.
  • Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae, Vol. I: Libri theologici, Hagae Comitum 1922. [online]