Handschriftencensus

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz Philipps-Universität Marburg

Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters

de | en

Handschriftenbeschreibung 21461

Aufbewahrungsort | Inhalt | Kodikologie | Forschungsliteratur

Aufbewahrungsort 

InstitutionArtUmfang
Brügge, Stadtarchiv, Archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting, Inv. nr. 39 en 41Fragment19 Schnipsel

Inhalt 

'Vanden levene ons heren' (Adorne-fragmenten)

Kodikologie 

BeschreibstoffPergament
EntstehungszeitAnfang 15. Jh. (Jongen/Voorwinden S. 263)
SchreibortBrugge (Jongen/Voorwinden S. 263)

Forschungsliteratur 

AbbildungenKienhorst Bd. I, S. 212 (Abb. 14) [= Inv. nr. 39, Bl. 2v und 3r]
Literatur
(in Auswahl)
  • Ludo Jongen / Norbert Voorwinden (Hg.), Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar (Middelnederlandse tekstedities 8), Hilversum 2001, S. 263.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, Abb. 14.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 41-48 (N6).
Archivbeschreibung---
November 2014