Handschriftencensus

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz Philipps-Universität Marburg

Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters

de | en

Handschriftenbeschreibung 21464

Aufbewahrungsort | Inhalt | Kodikologie | Forschungsliteratur

Aufbewahrungsort 

InstitutionArtUmfang
Brüssel, Königl. Bibl., ms. 19572Fragment1 Doppelblatt

Inhalt 

'Vanden levene ons heren' (W)

Kodikologie 

BeschreibstoffPergament
Blattgröße<170-175 x ca. 115> mm
Schriftraumca. <135> x 77 mm
Spaltenzahl1
Zeilenzahl<27>
VersgestaltungVerse abgesetzt
Entstehungszeit1360-1370 (Beuken II, S. 32; Jongen/Voorwinden S. 262); ca. 1300 (Kienhorst II, S. 65)
Schreibsprachewestfläm. (vgl. Kienhorst II, S. 67f.)

Forschungsliteratur 

AbbildungenKienhorst I, S. 216 (Abb. 18) [= Bl. 1v]
Literatur
  • Jan Frans Willems, Fragmenten van een oud bybelsch gedicht, in: Belgisch Museum voor de nederduitsche Taal- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands  4 (1840), S. 264-267 (mit Abdruck; falsche Abfolge der Blätter). [online]
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel I: De teksten (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60A), Zwolle 1968, S. 6 (Nr. 7), S. 51-54, 60-62 (Abdruck).
  • Wilhelm H. Beuken (Hg.), Vanden levene ons Heren, Deel II (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 60B), Zwolle 1968, S. 32, 52f.
  • Ludo Jongen / Norbert Voorwinden (Hg.), Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar (Middelnederlandse tekstedities 8), Hilversum 2001, S. 262.
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. I: Onderzoek (Miscellanea Neerlandica 31), Leuven 2005, S. 216 (Abb. 18).
  • Hans Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, Bd. II: Handschriften (Miscellanea Neerlandica 32), Leuven 2005, S. 65-71 (mit Abdruck) (N9).
  • Jan Deschamps, Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), Achtste aflevering, Brüssel 2006, S. 31f. [online]
Archivbeschreibung---
Mitteilungen von Sine Nomine
April 2021